About Us

Chúng tôi xin cung cấp những văn bản, tiêu chí, hình ảnh, chuẩn mực được một số cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chức năng có uy tín đưa ra nhằm bảo vệ người dân, bảo vệ người tiêu dùng.

Đây là những tiêu chuẩn nhằm đánh giá một sản phẩm, dịch vụ nào đó đạt ngưỡng an toàn.

Tiêu chuẩn là một tài liệu cung cấp các yêu cầu, chỉ dẫn kỹ thuật, hướng dẫn hoặc đặc điểm có thể sử dụng thống nhất để đảm bảo nguyên vật liệu, sản phẩm, quá trình và dịch vụ phù hợp với mục đích sử dụng của chúng.

Các Tiêu chuẩn quốc tế mang lại nhiều lợi ích công nghệ, kinh tế và xã hội. Chúng làm hài hòa các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm và dịch vụ khiến ngành công nghiệp trở nên hiệu quả hơn và dỡ bỏ các rào cản mậu dịch quốc tế. Sự phù hợp các Tiêu chuẩn Quốc tế giúp khách hàng yên tâm rằng sản phẩm họ mua an toàn, hiệu quả và tốt cho môi trường.

Nhiều tiêu chuẩn khu vực và quốc gia khác nhau có thể tạo nên những rào cản kỹ thuật trong thương mại và tăng chi phí kinh doanh. Các Tiêu chuẩn quốc tế đem đến nền tảng kỹ thuật cơ bản giúp hiện thực hóa các thỏa thuận, hợp đồng thương mại, chính trị dù ở cấp khu vực hay quốc tế.